Page 1 of 10
Q.1
Светиот Дух е Бог кој исходи (излегува) од Отецот и е третата личност на Бога.

Page 1 of 10